Hengellisyys

”Koti on paras
paikka asua”


Fyysinen toimintakyky
Elinympäristö
Liikkuminen
Ravitsemus

Psyykkinen toimintakyky
Yksinäisyys
Päihteettömyys
Muisti
Mieliala
Hengellisyys

Sosiaalinen toimintakyky
Läheiset
Sosiaalinen verkosto

Yhdistykset
Tekijät
Kirjallisuus
Terveysnetti

Vanhetessa myös hengellisyys voi tulla aiempaa merkittävämmäksi osaksi elämää.

Hengellinen elämä antaa varsinkin vanhemmiten sisäistä rauhaa, tasa-painoa ja voimaa sekä auttaa pääsemään sopuun oman elämän kanssa

Hengellisyyttä voi tukea osallistumalla kirkon tilaisuuksiin, lukemalla uskonnollisia tekstejä, laulamalla ja kuuntelemalla uskonnollisia lauluja sekä muistelemalla ja pohtimalla omia elämänkokemuksia
Kirkon järjestämät toiminnat Salon seudulla