Fyysinen toimintakyky

”Koti on paras
paikka asua”


Fyysinen toimintakyky
Elinympäristö
Liikkuminen
Ravitsemus

Psyykkinen toimintakyky
Yksinäisyys
Päihteettömyys
Muisti
Mieliala
Hengellisyys

Sosiaalinen toimintakyky
Läheiset
Sosiaalinen verkosto

Yhdistykset
Tekijät
Kirjallisuus
Terveysnetti

Omaa elinympäristöä kannattaa tarkastella arkielämän helpottamiseksi.

Ikä tuo mukanaan fyysisiä muutoksia: kuulo huononee, näkö heikkenee, lihasvoima vähenee ja liikkuminen hidastuu. Nämä altistavat muun muassa kaatumisille.

Hyvä ravitsemustila pitää yllä hyvää oloa