Eläminen narsistin lähipiirissä

Toisinaan narsistisen persoonallisuuden vaikutuspiirissä elävien ihmisten elämä voi hankaloitua huomattavasti. Syynä tähän on useimmiten narsistisen poikkeava tapa ajatella, sekä tälle tyypilliset luonteen piirteet. Nämä vaikuttavat sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Narsistisen persoonan kanssa kommunikointi ja normaali kanssakäyminen on vaikeaa. Toisinaan vääristynyt minäkuva ja  kärjistyneet luonteen piirteet, sekä aliarvostava tapa kohdella muita ihmisiä saattaa vaikeuttaa kanssaeläjien elämää suuresti.

Narsistinen kokee oikeudekseen ja velvollisuudekseen toisten ihmisten oikaisemisen. Hän kokee olevansa ylemmällä ja parempi ihminen, joka hyvyyttään auttaa muita ihmisiä. Rankaiseminen ja uhkailu ovat normaalia ja sallittava keino saada sanomansa ymmärretyksi.

Henkisen ja fyysisen väkivallan käyttäminen on normaalia narsistille. Keinoja kaihtamatta hän hallitsee kotona. Ulospäin hän antaa hyvän kuvan kunnollisesta vanhemmasta ja rakastavasta puolisosta. Ulkopuolisten on vaikea uskoa millainen narsisti todelliselta luonteeltaan on.