Miksi ammatinvalinta on vaikeaa?

Nuoret kokevat usein uravalinnan vaikeaksi valtavan ammattikirjon edessä. Perusopetuksen jälkeen lukion valitsevat nuoret saavat lisää miettimisaikaa, mutta ammatilliselle puolelle suuntautuvat joutuvat tekemään uravalintaa koskevat päätökset nopeasti. Koulutukseen pääsy saattaa olla ongelma: nuori ei välttämättä saa haluamaansa koulutuspaikkaa. Koulutusten herkän keskeyttämisen syy usein onkin, että nuori päätyy opiskelemaan alaa, josta hän ei ole kiinnostunut.

Ammatinvalintaa ja koulutukseen liittyvät tavoitteet voidaan nähdä nuoruusiän tärkeimpinä kehitystehtävinä, sillä ne voivat määrittää yksilön koko loppuikää. Koulutus on nykyään välttämättömyys, sen kautta nuori kiinnittyy työelämään ja löytää paikkansa yhteiskunnassa ja samalla sosiaalistuu ammattiryhmän jäseneksi.

Suomessa 96 % nuorista hakee opiskelupaikkaa yhteishaussa. Osa nuorista ei hae opiskelupaikkaa toisen asteen koulutukseen (= lukio tai ammattikoulu) vaan toivovat pääsevänsä oppisopimuskoulutukseen tai muuhun vaihtoehtoiseen koulutukseen.

Hyvällä ohjauksella ja tuella on suuri merkitys siirryttäessä peruskoulusta toiselle asteelle. Yksilöllinen ohjaus auttaa nuoria koulutuspaikan etsimisessä ja pääsemistä haluttuun kouluun. Ammatinvalintaan liittyviin kysymyksiin kannattaa hakea vastauksia esimerkiksi opinto-ohjaajalta.

Etusivulle