Osteoporoosin ennaltaehkäisy

Riskitekijät
Tutkiminen
Ehkäisy
..........Ravinto
..........Liikunta
..........Hormonihoito
Osteoporoottiset murtumat
Kirjallisuutta

Alkoholi

  • Runsas alkoholin käyttö vähentää ravinnosta saatavan kalsiumin imeytymistä suolesta, mikä ainakin osittain selittää sen, että osteoporoosi on alkoholisteilla muuta väestöä yleisempää.
  • Runsaalla alkoholin käytöllä on todettu olevan yhteyttä myös luumassan alhaiseen tiheyteen, sekä varhain kehittyvään luukatoon.
  • Alkoholin kohtuukäytöllä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia myös luustoon, sillä se suurentaa mahdollisesti luun mineraalitiheyttä naisilla vaihdevuosien jälkeen
  • Naisilla alkoholi nostaa veren estrogeenitasoa, minkä tiedetään olevan yhteydessä luumassan tiheyden paranemiseen. Miehillä alkoholi puolestaan laskee testosteronipitoisuutta, mikä taas vähentää luumassan tiheyttä. Miehillä alkoholin vaikutus on siis päinvastainen kuin naisilla.