Mitä voimavarat ovat?

Voimavarat ovat asioita, jotka antavat Sinulle puhtia arkeen. Ne voivat olla henkilökohtaisia tai ympäristöstä riippuvaisia. Voimavarojen määritelmiä yhdistää usko omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa elämän kulkuun yleensä sekä erityisesti pulmallisissa tilanteissa.

Voimavaroja voivat olla persoonalliset ominaisuudet, kuten pysyvä arvojärjestelmä, itsetunto, hallinnan tunne, seksuaalisuus sekä uskomusjärjestelmä. Kyky tunteiden ilmaisuun, toiminnallisuuteen, sekä avun vastaanottamiseen auttavat arjessa selviytymistä. Puhtia saat myös lepäämällä hyvin ja liikkumalla tarpeeksi. Ympäristöstä riippuvaisia voimavaroja ovat esimerkiksi sosiaalinen verkosto, työ sekä muilta ihmisiltä saatu tuki. Selvitä omat voimavarasi!

Saat lisää työkaluja selvitäksesi elämän vaikeuksista tunnistamalla oman selviytymismallisi.

Voimavaroja voidaan verrata luonnonvaroihin – ne kuluvat käytössä mutta uusiutuvat jatkuvasti. Muistathan käyttää voimavarojasi monipuolisesti! Voimavarat auttavat Sinua voimaantumaan.

Takaisin