MIKÄ ON METABOLINEN OIREYHTYMÄ?

METABOLINEN OIREYHTYMÄ ELI MBO on
länsimaiseen elämäntapaan liittyvä ilmiö.
Se on aineenvaihduntahäiriö, johon liittyy
erilaisia vaaratekijöitä >.

Oireyhtymässä ei ole tyypillistä oireilua, mutta se
heikentää elämänlaatuasi ja elinennustettasi.

Oireyhtymän aiheuttaa perimä > ja elintavat tai
näiden yhteisvaikutus.

Miehet sairastavat oireyhtymää enemmän kuin naiset.

Oireyhtymä lisää sairastuvuutta aikuistyypin eli tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin.

 
___________________________________________________________________________________________________