Missään muussa elämän vaiheessa ihmisen taistelu elämän merkityksen ja tarkoituksen löytämiseksi ei ole yhtä suurta kuin nuoruudessa, jolloin nuoren mielessä pyörii jatkuvasti kysymyksiä elämästä ja kuolemasta.

Mitä minun kannattaa elämässäni tehdä? Mikä minua kiinnostaa, mikä on totta, ja mikä arvokasta?

Mitä minä haluan elämältäni? Mikä oikein on elämän tarkoitus? Ketkä ihmiset tuovat tarkoituksen elämääni?

Nuoret janoavat tietoa. Voi olla, että sinäkin haluaisit pohtia elämän tarkoitusta aikuisen kanssa. On muistettava, että kuoleman toivominen, suunnittelu tai itsensä vahingoittaminen ei kuulu normaaliin nuoruusikään.

Aikuiset saattavat vähätellä nuoren ongelmia, koska ne voivat kuulostaa heistä pieniltä ja vähäpätöisiltä. Ei sovi kuitenkaan unohtaa, että nuorena oleminen on suurta kamppailua ja vakavaa työskentelyä itsensä löytämiseksi.

Murrosikä ja nuoruus ovat todennäköisesti vaikeinta aikaa elämässäsi. Sinussa tapahtuu paljon muutoksia ruumiillisesti, sielullisesti ja henkisesti. Hormonit aiheuttavat nopeita mielialamuutoksia ja koet epävarmuutta identiteetistäsi. Irrottaudut vähitellen lapsuudesta ja löydät oman persoonallisen aikuisuutesi. Muutoksiin ei kuitenkaan ole välttämättä helppo sopeutua.

Kuka olen? Mitä haluan? Kuka minun tulisi olla?

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä. Jotta normaali kehitys on mahdollista, tarvitaan riittävän hyvä kasvuympäristö, jossa sinulla on suotuisat vuorovaikutussuhteet vanhempien, ikätovereiden ja yhteiskunnan kanssa.

Mielenterveyshäiriöitä ja kehityshäiriöitä voidaan vähentää oikealla hoidollisella puuttumisella. On siis tärkeää hakea apua varhaisessa vaiheessa.

Muista, että sinä olet arvokas juuri sellaisena kuin olet.