Seksuaalisuus

Etusivu
Seksuaalisuus
- seksuaalisuuden   terveysvaikutukset
Ikääntyvien seksuaalisuus
Nainen ja seksuaalisuus
Mies ja seksuaalisuus
Lantionpohjanlihakset
Linkit naisille
Linkit miehille
Lähteet 1 Lähteet 2
Tekijät
Terveysnetti

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisen koko elinkaarta. Se kehittyy koko eliniän muodostamalla ihmiselle sukupuoli-identiteettiä.

Seksuaalisuus voi ilmetä monin eri tavoin:
- seksuaalisina mielikuvina
- asenteina
- käyttäytymismalleina
- fantasioina
- haluina
- uskomuksina
- arvoina

Iän tuoma kokemus voidaan ajatella voimavarana, joka ilmenee:
- oman seksuaalisuuden tuntemisena
- orgasmin saamisen helpottumisena
- ajan lisääntymisenä
- estojen poistumisena
- kokemuksena